Thống kê Vietlott - TK Vietlott - Thống kê kết quả Vietlott

Thống kê nhanh kết quả xổ số Vietlott

Bộ số Thống kê XS Mega từ 06-05-2023 đến 05-06-2023
44
7.69% 6 lần
08
6.41% 5 lần
09
6.41% 5 lần
19
6.41% 5 lần
10
5.13% 4 lần
13
5.13% 4 lần
15
5.13% 4 lần
35
5.13% 4 lần
03
3.85% 3 lần
06
3.85% 3 lần
27
3.85% 3 lần
02
2.56% 2 lần
04
2.56% 2 lần
07
2.56% 2 lần
11
2.56% 2 lần
20
2.56% 2 lần
28
2.56% 2 lần
33
2.56% 2 lần
37
2.56% 2 lần
41
2.56% 2 lần
43
2.56% 2 lần
14
1.28% 1 lần
17
1.28% 1 lần
21
1.28% 1 lần
22
1.28% 1 lần
24
1.28% 1 lần
25
1.28% 1 lần
30
1.28% 1 lần
31
1.28% 1 lần
36
1.28% 1 lần
38
1.28% 1 lần
42
1.28% 1 lần
45
1.28% 1 lần
01
0% 0 lần
05
0% 0 lần
12
0% 0 lần
16
0% 0 lần
18
0% 0 lần
23
0% 0 lần
26
0% 0 lần
29
0% 0 lần
32
0% 0 lần
34
0% 0 lần
39
0% 0 lần
40
0% 0 lần